Kontakty

PZ Očová – Háj

962 23  Očová

 

IČO: 31921051
Č.ú.: SK11 0900 0000 0004 0033 4325

 

predseda: MUDr. Ján Filkor
tel.: 0904 183 171
adresa: J.R.Poničana 824/113, 962 23  Očová