Členská základňa – Adresár

Členovia:

meno a priezvisko telefón e-mail
1 Ing. Juraj Bukvaj ml. 0905 973 408 j.bukvaj@gmail.com
2 Ing. Juraj Bukvaj st. 0907 964 051 juraj.bukvaj@gmail.com
3 Rastislav Čierny 0910 413 349 cierny.rastislav@gmail.com
4 MUDr. Ján Filkor ml. 0903 829 955 mudrfilkor@gmail.com
5 MUDr. Ján Filkor st. 0904 183 171 dokifilkor@post.sk
6 Martin Holík 0918 872 600 mato.holicik@gmail.com
7 Ján Iždinský ml. 0908 915 079 janizdinsky@azet.sk
8 Ján Iždinský st. 0905 830 376 janizdinskyst@azet.sk
9 Marcel Juhaniak 0914 293 464 1jufko@gmail.com
10 Ing. Vladimír Juško, PhD. 0905 731 526 jusko@tuzvo.sk
vjusko1@gmail.com
11 Ing. Radoslav Leško 0918 088 422 rado.lesko@gmail.com
12 Ing. Jozef Nosáľ 0905 424 597 jozef.nosal31@gmail.com
13 Ján Nôžka 0949 690 801
14 Ing. Ján Nôžka 0918 335 558 jan.nozka@lesy.sk
15 Milan Nôžka 0908 551 893
16 Martin Pacelt 0905 618 205 m.pacelt@gmail.com
17 Ing. Tomáš Pataky 0907 097 115 tompataky@yahoo.com
18 Pavel Pivoluska ml. 0907 877 660 pivoluska.p@gmail.com
19 Pavel Pivoluska st. 0907 568 941
20 Jaroslav Selecký 0915 653 325 jselecky@azet.sk
21 Vladimír Slavko 0903 827 393
22 Ing. Vladimír Slavko 0904 933 363 e.s.o@azet.sk
23 Ing. Ján Slovák 0904 502 941 slovak.j@azet.sk
24 Tomáš Škamla 0903 639 462 t.skamla@gmail.com
25 Ing. Branislav Škrada 0907 260 659
0908 740 140
skrada.branislav@gmail.com
26 Miroslav Škrada 0915 231 518 skradovci@gmail.com
27 Ondrej Valent 0905 271 497 ondrejvalent3@gmail.com
28 Ing. Juraj Velič 0907 338 228 juraj.velic@gmail.com
29 Ing. Dušan Vigaš 0919 191 500 dusan.vigas@gmail.com
30 Ing. Ján Wagner, PhD. 0908 782 565 janwagner174@gmail.com

Čestní členovia:

meno a priezvisko telefón e-mail
1 Ján Holík 0908 861 529
2 Juraj Holík 0903 040 283
3 Ján Lapčík 0910 158 528
4 Ondrej Nôžka 0902 273 729
5 Ľubomír Selecký 0914 207 187
6 Marián Syrový 0905 623 966 syrovymarian46@gmail.com
7 Ondej Selecký 0908 163 064
8 Miroslava Iždinská 0907 461 622 mirkaizdinska@azet.sk
9 Mgr. Eva Jušková 0908 602 603 e.juskova@centrum.sk
10 Bc. Vladimíra Pivolusková 0905 937 976  vladka2503@gmail.com
11 Ivana Selecká 0908 265 596 19liana11@azet.sk

Čakatelia a uchádzači o členstvo:

meno a priezvisko telefón e-mail
1 Jakub Iždinský 0911 401 600 kubo79123@gmail.com
2 Tomáš Jantoška 0915 254 727 tomas.jantoska@gmail.com
3 Jozef Debnár 0904 416 507 debnar.jozef@centrum.sk
 4 Ing. Martin Chabada 0911 540 605 martin.chabada@gmail.com
 5 Jozef Sliacky 0944 139 799 jozefsliacky2@gmail.com
6 Jana Kľačková 0905 407 404
0917 481 856
klackova.jana@gmail.com