Činnosť PZ – Poľovníctvo – Oprávnené osoby na prvotnú prehliadku diviny

MUDr. Ján Filkor ml.
MUDr. Ján Filkor st,
Ján Iždinský ml.
Ing. Vladimír Juško, PhD.
Jaroslav Selecký