Aktuality

Deň zeme – Čistý revír

Vážení poľovníci,
výbor PZ vás srdečne pozýva na akciu Deň zeme – Čistý revír, ktorá sa bude konať už túto sobotu 20.04. so začiatkom o 08:00 hod v Remeselnom dvore.
Občerstvenie bude zabezpečené a to fajný gulášik, čapované pivo a nealko. Po skončení brigády sa môžu deti tešiť na skvelý program.

Iniciatíva DRŽME VODU

PZ Očová – Háj
Rok 2022 sa vyznačoval katastrofálnym suchom, kedy sme aj v našom poľovnom revíri mali veľký nedostatok vody pre zver, keďže nám v lete vyschli všetky dobré vodné toky. Z tohto dôvodu pristúpilo naše Poľovnícke združenie Očová – Háj k zapojeniu sa do projektu „Držme vodu“, a to výstavbou vodozádržných objektov slúžiacich pre zver v aktuálnej poľovníckej sezóne 2023/24. V mesiaci september sme vybudovali prvé tri objekty, ktoré majú charakter prirodzených napájadiel, resp. malých jazierok, a to zachytením vody zo studničiek so stálym prietokom. Tento náš pilotný projekt plánujeme každoročne rozvíjať výstavbou ďalších objektov.”