Aktuality

Vážení poľovníci,
nakoľko odozva na plánovaný strelecký prebor PZ (14.09.2019) sa ani po výzve nezlepšila, tak výbor PZ sa rozhodol zrušiť túto akciu.

Vážení poľovníci,
výbor PZ si Vás dovoľuje srdečne pozvať na tradičný už 7. ročník streleckého preboru PZ, ktorý sa bude konať 14. 09. 2019 (sobota) na strelnici v Sielnici. Začiatok bude o 8:00 hod, kedy bude možnosť tréningu, či nastrelenia zbrane, súťaž bude prebiehať od 10:00 hod. Zaužívané súťažné kategórie sú: muži do 60 rokov, muži nad 60 rokov a ženy. Súťažiť sa bude v klasickej poľovníckej disciplíne M400, tzn. streľba s malokalibrovkou (ľubovoľne s optikou alebo voľné mieridlá) na vzdialenosť 50 m, 4 x 10 rán na terče:
– líška redukovaná sediaca – poloha v leže bez opory,
– srnec redukovaný – poloha v stoji s oporou o pevnú tyč,
– kamzík redukovaný – poloha v stoji o voľne postavenú tyč alebo bez opory,
– diviak redukovaný – v stoji bez opory.
Vlastniť malokalibrovú zbraň nie je potrebné, v združení ich máme viacerí. Tí, čo majú vlastné zbrane, bolo by vhodné doniesť si viacej streliva aj pre tých, ktorípotenciálne budú strieľať Vašom zbraňou a ktoré si samozrejme od Vás zakúpia.
Boli by sme radi širokej účasti, určite nebude podstatné zvíťaziť, ale predovšetkým zúčastniť sa, aby sme sa mohli spoločne stretnúť pri takejto príležitosti a stráviť príjemný deň. Srdečne sú taktiež pozvané aj Vaše drahé polovičky, ktoré majú svoju vlastnú kategóriu.
V rámci akcie bude podané občerstvenie.


Vážení poľovníci PZ Očová – Háj,
výbor PZ na svojom zasadnutí 21. 08. 2019 prijal mimoriadne opatrenia za účelom zníženia škôd na porastoch kukurice v lokalite Hájniková, ktorú obhospodaruje AGROSEV Detva. Pri jednaní predsedu a poľ. hospodára so zástupcami AGROSEVU Detva bol zdokumentovaný rozsah poškodenia, ktorý Agrosev Detva vyčíslil vo výške 18 700 EUR na celkovej výmere 15,3 ha.

 

Naše PZ sa zaviazalo prijať opatrenia na zníženie škôd, ktoré boli sformulované do nasledujúcich krokov:
- každý deň až do naplnenia agro termínu zberu danej plodiny (stanovený na 08.09.2019) bude PZ vykonávať intenzívnu ochranu porastu kukurice v lokalite Hájniková lovom diviačej zveri s minimálnym počtom 8 poľovníkov/1 deň;
- v danej lokalite bol doplnený stav dočasných prenosných posedov o ďalšie 4 posedy, čiže je tam aktuálne inštalovaných celkom 12 prenosných posedov (viď oznamy v elektronickej knihe);
- každá skupina PZ bude zastrešovať ochranu lovom každý tretí deň, pričom, samozrejme, v daný deň môžu poľovať aj členovia iných skupín. Zodpovedný zabezpečením dostatočnej účasti za danú skupinu  v daný deň je vedúci skupiny. Začína I. skupina – termínom 22.08.2019, II. skupina – 23.08.2019, III. skupina – 24.08.2019 s  následným  uvedeným pokračovaním;
- je povinnosťou každého člena ako i čakateľov na členstvo aktívne sa zúčastňovať na love diviačej zveri v danej lokalite Hájniková, minimálne v rozsahu uvedenom v predchádzajúcom bode, v opačnom prípade bude výbor PZ nútený pristúpiť k postihom.
- lov diviačej zveri sa má zameriavať najmä vo vekovej kategórii – diviača.
- v súvislosti s potvrdeným výskytom afrického moru ošípaných na Slovensku boli Štátnou potravinovou a veterinárnou správou prijaté mimoriadne opatrenia, s rámci ktorých boli povolené aj zakázané, či nesprávne spôsoby lovu vymedzené v tomto opatrení.
- pri poľovaní v nočným hodinách je potrebné v elektronickej knihe uviesť predpokladanú dobu lovu, tak ako sa uvádza pri nočnom love cez spln.

V termíne od 18.01. – do 30.06.2019 je povolený lov diviačej zveri v kategórii diviak, diviačica. Lov v kategórii prasa, lanštiak ostáva aj naďalej celoročný.
Lov diviačej zveri na vnadiskách je možný iba mimo obdobia núdze! Prikrmovanie raticovej zveri je dovolené len v čase núdze na za tým účelom vybudovaných poľovníckych prikrmovacích zariadeniach.