Aktuality

Vážení poľovníci,

v mene výboru PZ si Vás dovoľujem pozvať na zasadnutie členskej schôdze PZ Očová – Háj, ktoré sa  bude konať dňa 11. 05. 2019 o 10:00 hod. na chate PZ s nasledovným programom:

1.   Otvorenie
2.   Kontrola účasti
3.   Schválenie programu
4.   Kontrola uznesení
5.   Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
6.   Plán chovu a lovu a info poľ. hospodára
7.   Cenník pre poplatkový lov pre sezónu 2019/2020
8.   Rôzne
9.   Návrh uznesení
10. UkončenieV termíne od 18.01. – do 30.06.2019 je povolený lov diviačej zveri v kategórii diviak, diviačica. Lov v kategórii prasa, lanštiak ostáva aj naďalej celoročný.
Lov diviačej zveri na vnadiskách je možný iba mimo obdobia núdze! Prikrmovanie raticovej zveri je dovolené len v čase núdze na za tým účelom vybudovaných poľovníckych prikrmovacích zariadeniach.