Aktuality

 Spoločné poľovačky na diviačiu zver v poľ. sezóne 2020 -2021

Výbor PZ „Očová – Háj“ Ťa pozýva na spoločné poľovačky na diviačiu zver, ktoré sa uskutočnia v nasledovných termínoch:

Por. č. Dátum konania Zraz / hod. Výrad / hod. Lokalita
1 24.10.2020 Bujačie- horáreň 08:00 Sudová 11:00 Hradné jarky
2 21.11.2020 Obchoditá – chata 08:00 Malá hôrka 11:00 Hroncová
3 12.12.2020 Obchoditá – chata 08:00 Sudová 13:00 Giečov
4 26.12.2020 Malá hôrka 08:00 Malá hôrka 11:00 Trpín
5 10.01.2021 Malá hôrka 08:00 Bujačie – horáreň 11:00 Ďurečkin laz

 


Popis krokov pre venovanie 2% z dane

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2020 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2019, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

 

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2020 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2020 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

 

Ak si podávate daňové priznanie sami, riaďte sa pokynmi finančnej správy.

Ak ste zamestnávateľa požiadali o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2019 a v žiadosti ste uviedli, že máte záujem o vydanie potvrdenia o zaplatení dane na účely poukázania podielu zaplatenej dane, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. dňa druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení obdobia pandémie. Ak vláda vyhlási skončenie pandémie v júli 2019, zamestnávateľ je povinný vystaviť potvrdenie o zaplatení dane za rok 2019 najneskôr do 15. septembra 2020 a vy ste povinný vyhlásenie spolu s týmto potvrdením podať správcovi dane najneskôr do 30. septembra 2020.

 

Vyhlásenie za rok 2019 musíte v súvislosti s pandémiou podať najneskôr do

30. novembra 2020

 

Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane pre PZ: tu